• Латынина в суде

 • Восточная Индия: штат Орисса и Варанаси, январь 2007


 • Originally posted by [info]lesyaorobets at Сулима вкрав підручник в адептів «Атомного православ’я»

  Сулима не лише згадує всує в своєму підручнику бін Ладена і пропагує «особливу» місію російського вєлікодєржавія. Ці тексти з його підручника вкрадено в інших авторів – слово в слово. Без жодного посилання. В авторів, яких навіть у Росії вважають апологетами шовінізму і ксенофобії.
  Особлива подяка за уважність блогеру [info]inq__ive.  

  Є. Сулима:
  «Насправді варто звернути увагу на деякий "поправочний коефіцієнт", що вніс у концепцію зіткнення цивілізацій Усама бен Ладен, який сказав, що американська цивілізація, що веде війну з ісламом, не є у справжньому сенсі слова християнською цивілізацією, а є цивілізація іудаїзму, що прикрився розірваними і вже старими християнськими одежами" (стор. 310).

  О. Проханов:
  «Некий поправочный коэффициент в концепцию внес бен Ладен в своей недавней речи в одной из пустынь, сказав, что американская цивилизация, которая ведет войну с исламом, не является в подлинном смысле христианской цивилизацией, это еврейская цивилизация, это цивилизация иудаизма, который прикрылся разорванными и уже обветшалыми христианскими одеждами. Именно иудаизм , на самом деле, сражается с исламом, пытаясь выставить в передние ряды этой драмы изнуренных, обветшалых и околпаченных христиан, которые давно управляются из других мессианских центров».
  "Тирания глобализма"

  Є. Сулима:
  «Світове покликання православ'я полягає, щоб на шляху Правди утвердити поступово втрачену єдність людства, перебороти його поділ на расу панів і расу знедолених, здійснити його гармонійне перетворення.
  Особлива роль у здійснені цієї місії православна традиція відводить Росії, історичній Русі. У Священному Переказі Церкви протягом другого тисячоліття християнства сформувалася концепція, що відводить російській державності особливу роль як продовження універсальної імперської державності Риму й Візантії. Ця особлива роль - роль катехона, тобто релігійно-політичної сили, що моральними, правовими й військовими засобами здійснює стримування дії "таємниці беззаконня", тобто альтернативного політичного порядку, що має кінцевою метою воцаріння антихриста" (стор. 509).

  Є. Холмогоров:
  «В Священном Предании Церкви в течение второго тысячелетия Христианства сформировалась определенная политическая концепция, отводящая русской государственности особую роль в качестве продолжения имперской государственности Рима и Византии. Эта особая роль — роль катехона, то есть политической системы, политической силы, осуществляющей сдерживание правовыми и военными средствами действия "тайны беззакония", то есть альтернативного политического порядка, имеющего конечной целью воцарение антихриста. В русской православной историософии именно России принадлежит миссия катехона от момента падения Константинополя и уже до конца времени и воцарения антихриста. Сущность этой миссии, разумеется, не в "откладывании второго пришествия", как представляют дело некоторые не вполне добросовестные интерпретаторы. Расширение действия "тайны беззакония" — это вечная погибель миллионов душ человеческих, и, напротив, "удержание" беззакония, — это обеспечение условий спасения для этих душ».
  Егор Холмогоров: Политическое Православие 

  П.С. Біографічна довідка: хто є хто.
  Є.Холмогоров – головний редактор сайтів «Русский Обозреватель» і «Новые Хроники». Відомий як автор доктрини «Атомне православ’я»

  О. Проханов – головний редактор газети «Завтра», яку звинувачують у пропагуванні сталінізму й антисемітизму.

 • Латынина в суде

 • Восточная Индия: штат Орисса и Варанаси, январь 2007