• Earth’s Geomagnetic Pole Reversal

 • Декілька нових доробків вашого покірного слуги


 • У розділі про відплатні акції   поляків щодо українського населення ( про "науковість" "дослідженої" В.П. кількості  українських жертв  ще буде сказано ) Виктор Полищук пояснює, що вони були такими ж самими по природі як і вбивства польського населення, однак,  В. П. наголошує: вони були відплатними , а не без будь-якої причини:

  Не заперечуючи фактів відплатних акцій поляків, я підкреслюю: відплатних, а не без будь-якої причини, я почав міркувати над питанням про розміри тих (відплатних) акцій, про те - скільки вони спричинили жертв серед українців?  ( ГІРКА ПРАВДА ЗЛОЧИННІСТЬ ОУН-УПА (сповідь українця) стор. 327).

  Слова "відплатні акції" поляків над українським населенням у вище поданому тексті подані без лапків. Однак раніше в книзі до подібних актів помсти українців  полякам Виктор Поліщук ставиться зовсім інакше, беручи слова "відплатні акції" у своєму тексті книги у лапки:

  Вже цілком незрозумілим є твердження "Гомону України" про 201 (дивіться - яка точність!) "відплатну акцію проти польського населення" в Галичині. Що було причиною тих "відплатних акцій"? Невже події на Волині? Коли б навіть на мить припустити, що на Волині поляки вбивали українців, то що ж з цим мали поляки в Галичині? Невже за засадаю: Швець завинив - коваля повісили? Примітивна аргументація!   ( ГІРКА ПРАВДА ЗЛОЧИННІСТЬ ОУН-УПА (сповідь українця) стор. 265).

  Отже, вважає Виктор Полищук, зовсім одне, коли поляки чинили відплатні акції над українським населенням Закерзоння за дії ОУН-УПА над поляками  Волині та Галичини, та зовсім інша ситуація, коли українці здійснювали свої "відплатні акції"  за масові вбивства поляками українців Холмщини та Підляшшя. До другого випадку, на відміну першого випадку, як вважає Виктор Полищук, застосувався принцип: "Швець завинив - коваля повісили."

  Задюся питанням: невже Виктор Полищук не бачить власного подвійного стандарту? Чи пишучи 327 сторінку книги про відплатні акції поляків над українським населенням, Виктор Полищук забув, як він оцінював подібні дії українців над поляками на 265 сторінці книги, беручи вже в тексті своєї книги слова "відплатні акції" у лапки (див. вище подані цитати ) ? Може б і неварто на такому моменті й так детально зупинятись, коли б вся книга Виктора Полищука та його інші публікації не були просякнуті такими ж подібними подвійними стандартами в оцінках дій українців та поляків. Відтак, читаючи такі "перли" Поліщука, видається зрозумілим для чого він себе вигідно позиціонує українцем -- щоб мати наче певну та деяку "легітимність" очорнювати українців та водночас вихваляти поляків. Виктор Полищук розмірковує, що українці зобов'язані були толерантно сприйняти польську окупацію, не чинити їй опору, керуючись так званою, як він її називає, "політичною культурою" "права сильнішого", тобто права поляків гнобити українців:

  Победила в этой войне Польша. Западно-Украинская Народная Республика потерпела поражение. Нужно уметь признавать поражение и победу сильнейшего, согласно с принципами политической культуры.( Виктор Полищук: Без преодоления украинского национализма над народом Украины будет висеть угроза вырождения. Интервью ).

  Але ж у цій книзі та інших публікаціях Виктор Полищук не визнає права, наприклад, німців окуповувати та гнобити поляків, він вважає, що поляки мали право боротися проти поневолювачів, та навіть право ще до того поневолювати інший народ ( http://www.zaporizhzhya.svoboda.org.ua/dopysy/dopysy/003817/ ).
  Про "розуміння" В.П. політичної культури ще піде мова. Судячи  з поданого висловлювання В. П.  можна лише сказати: доктор політології Виктор Полищук не знає визначення політологічного терміну "політична культура".

  Cлід відмітити, що у тексті попредньої цитати з книги, Виктор Полищук допустився помилки: насправді йдеться про відплатну акцію в Галичині за вбивства українців поляками на території Холмщини та Підляшшя (процитованої ним  з статті газети "Гомін України"), а не у Волині:

  Поляки почали перші акції проти українців і це ми мусимо підкреслити в імя історичної правди та з огляду на польські намагання перекинути відповідальність за польський терор на українців, хоч для висліду (результату - В.Д.) боротьби ці речі не мають жодного значення. Отже, ще 1941 р. на Холмщині й Підляшші появилися польскі терористичні боївки, які почали вбивати українців і нищити українські села. Масові вбивства провідних українців почали поляки вже в квітні 1942 р. Нищення українських сіл на широку скалю почалося на початку 1943 р. (у зв'язку з німецькою колонізаційною акцією в Замойщині)...

  У першій половині 1944 p., з рамени (від імені - В.П.) УПА й українського підпілля відбулась, в Галичині, 201 відплатна акція проти польського населення. У ході цих акцій 5.100 поляків втратило своє життя. Знищено низку польських сіл і колоній. Так закінчилася спроба польської меншини починати війну на українських землях.

  Відплатні акції частинно осягнули свою ціль. У наслідок акцій сотні тисяч поляків покинули, раз і назавжди, українські землі. ( ГІРКА ПРАВДА ЗЛОЧИННІСТЬ ОУН-УПА (сповідь українця) стор. 262 ). • Earth’s Geomagnetic Pole Reversal

 • Декілька нових доробків вашого покірного слуги