• Оцінюючи минулий рік…

 • Що вигідніше : бути підприємцем чи юридичною особою


 • Если вы решили самостоятельно создать политическую партию, вам будет полезен Порядок создания и регистрации политической партии. В Минюсте строго следят за проведением всех процедур и проверяют собраные  подписи. Реальная стоимость создания партии составляет не менее 100 тысяч долларов. Если вы все  же решили создать партию заблаговременно и  у вас есть год в запасе для того, чтобы она могла участвовать в выборах, мы можем помочь вам со сбором подписей и созданием региональных организаций. обращайтесь 063 06 4333 partiya_blok@mail.ru

  ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
  Повноваження Міністерства юстиції щодо реєстрації та контролю за діяльністю політичних партій
  Міністерство юстиції України згідно з Законом України "Про політичні партії в Україні", а також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 року № 1577 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України" здійснює:
  реєстрацію політичних партій;
  контролює додержання політичними партіями вимог Конституції та законів України, їх статутів;
  Законодавчі акти, що регулюють порядок створення, реєстрації та контролю за діяльністю політичних партій
  Порядок створення, реєстрації та контролю за діяльністю політичних партій визначають відповідні акти законодавства України, зокрема:
  Закон України від 5 квітня 2001 року N 2365-III "Про політичні партії в Україні" із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 27 листопада 2003 року N 1349-IV, від 6 липня 2005 року N 2748-IV, від 25 березня 2004 року N 1665-IV (зміни, передбачені Законом України від 25 березня 2004 року N 1665-IV, набрали чинності з 1 жовтня 2005 року, враховуючи зміни, внесені Законом України від 7 липня 2005 року N 2777-IV), від 19 грудня 2006 року № 489-V.
  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 року N 840 "Про реалізацію статей 9, 11 Закону України "Про політичні партії в Україні".
  Наказ Міністерства юстиції України від 03 липня 2001 року № 556/7 "Про затвердження форм реєстрів політичних партій, обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії".
  Наказ Міністерства юстиції України від 20.10.2004 року №119/5 "Про затвердження форми Списку підписів громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії".
  Наказ Міністерства юстиції України від 04.04.2005 р. № 26/5 "Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії".
  Наказ Міністерства юстиції України від 02.08.2005 року № 82/5 "Про затвердження форм книги обліку первинних осередків політичних партій легалізованих шляхом письмового повідомлення про утворення, та заяви про легалізацію первинного осередку політичної партії шляхом письмового повідомлення про утворення".
  Документи, що подаються до Міністерства юстиції України разом із заявою для реєстрації політичної партії
  Відповідно до ст. 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" подаються:

  1) статут і програма політичної партії;

  2) протокол установчого з’їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;

  3) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог цього Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи;

  4) відомості про склад керівних органів політичної партії;

  5) платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;

  6) назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки.

  Термін розгляду заяви щодо реєстрації політичної партії
  Заява про реєстрацію політичної партії за наявності всіх необхідних документів розглядається 30 днів з моменту надходження документів.
  Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції України у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.
  Міністерство юстиції України після реєстрації видають політичній партії реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.
  Реєстраційний збір за реєстрацію політичної партії
  За реєстрацію політичної партії стягується реєстраційний збір, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України і який зараховується до державного бюджету.
  Розмір реєстраційного збору за реєстрацію політичної партії визначений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 року № 840 і становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


 • Оцінюючи минулий рік…

 • Що вигідніше : бути підприємцем чи юридичною особою